El Martelino Steenkappen

El Martelino

Steenkappen is een zeer oude ambacht en een fysieke activiteit.

Het ontwikkelde zich voor verschillende doeleinden.

Men kapte vormen ten dienste van de architectuur, functionele gebruiksvoorwerpen, beelden om de schoonheid uit te drukken, een verhaal te vertellen...

Doorheen de geschiedenis bemerken we stijlveranderingen die gepaard gaan met verschuivingen naar inhoud en vorm.

Naar gebruik van materialen en werkwijze is er in de loop van de eeuwen weinig veranderd.

Omdat mijn passie voor steen door de jaren heen steeds groter is geworden, wil ik jullie graag meenemen in deze zoektocht naar de diverse facetten van wat een vorm in een steen kan zijn en hoe je via deze oude technieken je eigen vormentaal kan ontwikkelen.

Bij El Martelino kan je zowel een lessenreeks als een workshop steenkappen volgen.